پرش به محتوای اصلی

مقدمه:
ادارات کل ارتباطات وفناوری اطلاعات (ICT) به عنوان نماینده بخش حاکمیت از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در استا نهای کشور تشکیل گردیده ومدیر کل این ادارات به عنوان نماینده وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ومدیر ارشد وزارت متبوع در سطح استان، وظیفه سیاستگذاری، هماهنگی و نظارت بر شرکتها وسازمانهای زیر مجموعه این وزارت را بر عهده دارد.از ادارات زیر مجموعه وزارت ارتباطات در سطح استانها می توان اداره کل پست، نمایندگی شرکت زیر ساخت واداره امور شعب پست بانک و همچنین اپراتورهای مختلف همچون شرکت مخابرات، همراه اول، ایرانسل، رایتل و... اشاره کرد.توسعه ارائه خدمات الکترونیکی، بانکداری و تجارت الکترونیک،گسترش امنیت فضای تولیدو تبادل اطلاعات، بسط قوانین ومقررات فضای مجازی و مرتفع ساختن مشکلات مختلف بخش های ارتباطات وفناوری اطلاعات استا نها به همراه کنترل و نظارت بر عملکرد شرکت های دولتی و خصوصی ارائه دهنده خدمات دراین بخش، از عمده فعالیتهای این ادارات کل در استانها می باشد.

تاریخچه ودلایل ایجاد اداره کل ICT:
پس از اجرای اصل 44 و خصوصی شدن شرکت مخابرات ایران، عملا وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات،متولی در استانها جهت پیگیری ماموریتها و وظایف و نظارت بر عملکرد مجموعه تابعه نداشت. پیگیری ماموریتها و وظایف و نظارت بر عملکرد مجموعه تابعه نداشت.در همین راستا محقق گردید نماینده وزارتخانه در استان به نام اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT )این وظایف را بر عهده گیرد.اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان گلستان در روز بیست و سوم مرداد ماه 91 با حضور معاون محترم وزیر و رئیس سازمان فناوری اطلاعات و نماینده ویژه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و مقا مات استانی افتتاح گردید و جناب مهندس علی اکبر صفدری شادلو به عنوان اولین مدیر کل استان معرفی گردیدند.

ماموریت و وظایف کلان حوزه ستادی ادارات کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استانی:
1. ادارات کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان بعنوان نماینده عالی بخش حاکمیت با هدف ایجاد هاهنگی در اجرای برنامه ها و سیاستهای بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات بین کلیه واحدهای تابعه در استان تشکیل و مدیران کل استانی بعنوان نماینده ارشد وزارت متبوع وظیفه پاسخگوئی به مقام محترم وزارت و مقامات ارشد استان را عهده دار می باشند. در همین راستا وظایف این ادارات کل جهت تحقق اهداف بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات در چهار بعد نظارت امنیتی و حفاظتی، نظارت مدیریتی، نظارت برنامه ای و نظارت مقرراتی بشرح ذیل می باشد:
1-1- انجام هماهنگی لازم بین واحدهای زیرمجموعه بمنظور حمایت از حقوق استفاده‌کنندگان از خدمات و توسعه خدمت رسانی به مردم در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات
1-2- کنترل و نظارت بر عملکرد واحدهای زیرمجموعه استانی و هدایت مستمر آنها در اجرای سیاستها و برنامه‌های کلان حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات
1-3- انجام هماهنگیهای لازم با مدیران استان بمنظور رفع موانع ومشکلات احتمالی بوجود آمده درحوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات
1-4- اعمال نظارت و کنترل بر عملکرد شرکتهای خصوصی استانی ارائه‌دهنده خدمات در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات بمنظور ارائه خدمات مطلوب به اشخاص حقیقی وحقوقی جهت تحقق برنامه های بخش در استان
1-5- تنظیم روابط واحدهای زیرمجموعه استانی بمنظور جلوگیری از تداخل وظایف در ارائه خدمات در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات
1-6- انجام بررسیهای لازم و تعیین اولویتهای توسعه و انعکاس آن به دفتر هماهنگی اموراستانهای ستادمرکزی وزارتخانه جهت تعیین خط مشی های آتی استان در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات
1-7- انجام وظایف واختیارات حاکمیتی، نظارتی و اجرایی وزارتخانه در بخش تنظیم مقررات حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات
1-8- تشکیل جلسات ادواری مستمر با واحدهای زیرمجموعه استانی و تهیه گزارشهای لازم از روند اجرای برنامه‌های بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات و انعکاس آنها به مراجع ذیربط
1-9- اعمال نظارت مستمر مدیریتی از واحدهای ارتباطات و فناوری اطلاعات استان بمنظور تحقق اجرای برنامه‌های شایسته سالاری، ارتقاء سلامت نظام اداری و ارائه الگوهای مناسب جهت ارتقاء بهره وری در اجرای برنامه‌ها و کاهش هزینه ها و تکریم مردم ومشتریان
1-10- اجرای طرحهای حفاظتی پرسنلی، حفاظت اسناد و حراست فیزیکی در راستای برقراری کنترل امنیتی بر واحدهای ارتباطات و فناوری اطلاعات استان
1-11- جمع آوری وانعکاس اخبار و اطلاعات و اجرای برنامه های تبلیغاتی و انتشاراتی در زمینه ارتباطات و فناوری اطلاعات منطبق با سیاستهای کلی ستاد مرکزی وزارتخانه
1-12- انجام سایر امورمحوله از طرف ستاد وزارتخانه و اعمال پیگیریهای لازم

چارت وزارت