ثبت اطلاعات مدیران و کارشناسان فناوری اطلاعات دستگاههای اجرایی استان گلستان

مشخصات:
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
************** فرمت تصاویر به صورت jpg ‌و حجم کمتر از 100KB
*


* = ضروری