تاریخچه

مقدمه

ادارات کل ارتباطات وفناوری اطلاعات (ICT) به عنوان نماینده بخش حاکمیت از سوی وزارت ارتباطات و  فناوری اطلاعات در استا نهای کشور تشکیل گردیده ومدیر کل این ادارات به عنوان نماینده وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ومدیر ارشد وزارت متبوع در سطح استان ،وظیفه سیاستگذاری، هماهنگی و نظارت بر شرکتها وسازمانهای زیر مجموعه این وزارت را بر عهده دارد.از ادارات زیر مجموعه وزارت ارتباطات در سطح استانها می توان اداره کل پست، نمایندگی شرکت زیر ساخت واداره امور شعب پست بانک و همچنین اپراتورهای مختلف همچون شرکت مخابرات، همراه اول،ایرانسل،رایتل و... اشاره کرد.توسعه ارائه خدمات الکترونیکی، بانکداری و تجارت الکترونیک،گسترش امنیت فضای تولیدو تبادل اطلاعات، بسط قوانین ومقررات فضای مجازی و مرتفع ساختن مشکلات مختلف بخش های ارتباطات وفناوری اطلاعات  استا نها به همراه کنترل و نظارت بر عملکرد شرکت های دولتی و خصوصی ارائه دهنده خدمات  دراین بخش، از عمده فعالیتهای این ادارات کل در استا  نها می باشد.

تاریخچه ودلایل ایجاد اداره کل ICT

پس از اجرای اصل 44و خصوصی شدن شرکت مخابرات ایران، عملا وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات،متولی در استانها جهت پیگیری ماموریتها و وظایف و نظارت بر عملکرد مجموعه تابعه نداشت. پیگیری ماموریتها و وظایف و نظارت بر عملکرد مجموعه تابعه نداشت.

در همین راستا محقق گردید نماینده وزارتخانه در استان به نام اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT )این وظایف را بر عهده گیرد.

 

اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان گلستان در روز 23/5/1391 با حضور  معاون محترم وزیر و رئیس سازمان فناوری اطلاعات و نماینده ویژه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و مقا مات استانی افتتاح گردید و جناب مهندس علی اکبر صفدری شادلو به عنوان اولین مدیر کل استان معرفی گردیدند.