پژوهش

نامه و فرمهای طرحهای پژوهشی استانداری گلستان جهت مشاهده در لینک ذیل موجود می باشد.

دریافت فایل

عناوین محورهای پژوهشی دارای اولویت پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات

اینترنت و مدیریت تبادل اطلاعات

تجارت الکترونیکی

هوش مصنوعی و اتوماسیون صنعتی

مدیریت ICT

اقتصاد در ICT

حقوق ICT

نقش  ICT در بهداشت و سلامت فردی و اجتماعی

تولید و توسعه بازیهای رایانه ای

ارتباطات و ایمنی جاده ها(ارتقا و سطح ایمنی جاده ها)

ارتقا فناوری ارائه سرویس های شهروند الکترونیک

ارتقا امنیت و کارایی شبکه های زیرساخت 

فایل مربوط به پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات در لینک ذیل جهت مشاهده موجود می باشد.

 شرایط عمومی و تشریح موضوع قرارداد های پژوهشی

شیوه نامه طرح حمایت از تحقیقات و محصولات ICT (بخش خصوصی و تعاونی)

تفاهم نامه همکاری فی ما بین پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، پارک علم و فناوری و اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان گلستان

تفاهم نامه همکاری فی ما بین پژوهشگاه ارتباطات و فناری اطلاعات، دانشگاه جامع گلستان و اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان گلستان