همایش ملی استان مجازی در بستر شبکه ملی اطلاعات

پوستر همایش  

 

 

همایش ملی استان مجازی در بستر شبکه ملی اطلاعات

با توسعه آموزش عالی در کشور، فرصت‏های زیادی برای جذب منابع انسانی  متخصص  بصورت متمرکز در استانهای کشور بوج آمده است، لیکن هنوز ابعاد این توانمندی به دلایل مختلف دیده نمی‏شود و بیشتر امور استانهادر مرکز کشور انجام می‏شود. با توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات زمینه ایجاد مشاغل جدید نیز به سرعت در مرکز کشور روبه توسعه است اما در استانهای کشور مانند استان گلستان که بیش از پنج هزار فارغ‏التحصیل فقط در رشته‏های مرتبط با ICT وجود دارد این نوع مشاغل کمتر مورد توجه می‏باشد. باید استانهای مجازی که مبانی نظری ومدل مفهومی آن در این همایش مورد بررسی قرار می‏گیرد،  بوجود آید تا حضور استانهای کشور در توسعه فناوریهای جدید بیشتر دیده شوند. این همایش با هدف هم افزایی دانایی کارشناسان و افراد خبره در سطح ملی و نیز استفاده از توان و مشارکت بخش خصوصی و دولتی در بستر شبه ملی اطلاعات رنامه ریزیشده است. 

 

      

دبیرخانه همایش: استان گلستان - گرگان – میدان بسیج – سایت اداری استانداری – اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات- تلفن 01714480450 - دور نگار: 01714436200

تاریخ بروزرسانی : ۳۰ بهمن ۱۳۹۲ ۱۴:۴۱