راهنمای همایش

 

آدرس محل برگزاری همایش

گرگان - میدان بسیج - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی- تالار خلیج فارس

نقشه محل برگزاری همایش

 برنامه پروازهای فرودگاه بین المللی گرگان

نقشه پروازهای گرگان 

 

 آدرس مهمانسرا

گرگان- خیابان ولیعصر- عدالت 57- ساختمان جهاد دانشگاهی- مهمانسرای استانداری

نقشه مهمانسرا 

دبیرخانه همایش: استان گلستان - گرگان – میدان بسیج – سایت اداری استانداری – اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات- تلفن 01714480450 - دور نگار: 01714436200