ثبت نام در همایش ملی استان مجازی در بستر شبکه ملی اطلاعات

**** در صورت مشاهده نشدن فیلدهای فرم ، در مرورگر IE ‌از منوی Tools ‌گزینه campatibility view ‌را فعال نمایید.

ثبت نام در همایش ملی استان مجازی در بستر شبکه ملی اطلاعات

مشخصات:
*
*
*
*
*
*
*


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دبیرخانه همایش: استان گلستان - گرگان – میدان بسیج – سایت اداری استانداری – اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات- تلفن 01714480450 - دور نگار: 01714436200